e-bost

info@snowdoniaslatetrail.org

English

LLETY A LLUNIAETH

Waunfawr i Nantlle

Lluniaeth

Waunfawr

Caffi Blas y Waun
Antur Waunfawr
Bryn Pistyll
LL55 5BJ
Tel: 01286 650721
Wefan: www.anturwaunfawr.cymru

Y Fron

Caffi Canolfan Y Fron
Mae’r hen ysgol yn Y Fron wedi ei throi’n ganolfan gymunedol  yn cynnwys caffi a fydd yn gweithredu yn  ystod y dydd efo byrbrydau a chinio ysgafn. Hefyd, mae yna siop fach yn gwerthu bwyd a phethau hanfodol.
Tel: 01286 880882
Ebost: enquiries@canolfanyfron.org

 

Llety

Nid oes llety G & B yn Nantlle ar gael yn rhwydd, ond mae nifer o sefydliadau B & B ym Meddgelert wedi hysbysu y byddent yn codi cerddwyr o Nantlle. Byddai hyn yn caniatáu aros dwy noson yn yr un lle. Gweler adran llety Beddgelert am enghreifftiau o sefydliadau o’r fath.

Waunfawr

Gwersyll Tyn-yr-OnnenWaunfawr, LL55 4AX
Tel: 01286 650281
E-bost: tynronnen.farm@btconnect.com
Tua 1km o’r llwyb

Gwersyll Snowdonia Parc, Waunfawr, LL55 4AQ, UK
Tel: 01286 650409
E-bost: info@snowdonia-park.co.uk
Wefan: http://www.snowdonia-park.co.uk
Mae gwersyll wedi’i lleoli ochr yn ochr â’r dafarn a micro-bragdy sy’n darparu bwydlen bwyd cynhwysfawr

Y Fron

Mae brosiect cymunedol wedi droi’r hen ysgol yng nghanol y pentref i funcws moethus.
Mae gan y Ganolfan gegin sydd newydd ei chyfarparu a hefyd gaffi sydd yn gweithredu yn ystod y dydd efo byrbrydau a chinio ysgafn. 
Mae Y Fron mewn sefyllfa berffaith i fyrhau’r diwrnod hwn a gwneud hyd resymol y diwrnod wedyn.
Tel: 01286 880882
Ebost: enquiries@canolfanyfron.org

Nantlle

Trigonos Centre, Plas Bala Deulyn, Nantlle LL54 6BW
Tel: 01286 882388
E-bost: info@trigonos.org
Wefan: www.trigonos.org
Gwely a Brecwast ger y llyn

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop