e-bost

info@snowdoniaslatetrail.org

English

LLETY A LLUNIAETH

Tanygrisiau i Lan Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog. Oni bai eich bod yn bwriadu treulio peth amser yn y dref yn archwilio ei atyniadau, fe’ch cynghorir i aros yn Llan Ffestiniog, fel arall bydd y diwrnod wedyn yn  hir.

Lluniaeth

Caffi`r Pafiliwn
Y Sgwâr,Blaenau Ffestiniog,LL41 3UL
01766 549888

Caffi Y Gorlan 
6 High St, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES
07851 311472

Antur Stiniog,
2 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES.
01766 832214

Bridge Café,
Church Street, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3HD
Tel: 01766 830083 or 07795 7621845.

Llety

Cellb bunkhouse and café/bar
Park Square, Snowdonia National Park, Blaenau Ffestiniog LL41 3AD
Wefan: Cellb.org

Bryn Elltyd eco Guest House, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog,LL41 3TW
Tel: 01766 831356  Mob: 07905 568127.
E-bost: info@ecoguesthouse.co.uk
Wefan: http://www.ecoguesthouse.co.uk

Gwesty Isallt, Isallt, Church Street, Blaenau Ffestiniog LL41 3HD 
Tel: 01766 832488
Wefan: http://www.isallt.com

Capel Pisgah, Maenofferen Street, Blaenau Ffestiniog LL41 3DH
Tel: 01766 831285 Mob: 07788 861273
E-bost: glen@bandbinsnowdonia.co.uk
Wefan: http://www.bandbinsnowdonia.co.uk

Llan Ffestiniog

Pengwern Arms, Church Square, Llan Ffestiniog,LL41 4PB
Tel: 01766 762200
E-bost: pengwern@pengwern.org.uk
Tafarn gymunedol yng nghanol y pentref gyda 5 ystafell lety en-suite ar gael. Yn y dyfodol byddant yn cynnig llety cyfforddus yn ogystal ag adain hunan-ddarpar ar gyfer grwpiau.

Gwersyll Llechrwd, LL41 4HF,
Tel: 01766 590240
Wefan: www.llechrwd.co.uk
 2 filltir iffwrdd yn y dyffryn

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop