Stwff a straeon

Print

Stwff a Straeon am y Chwareli
27 Ebrill 2017 – 6.30 i 7.30 yh 
Ysgol Penmachno

Dewch i rannu eich lluniau, eitemau a straeon am fyw gyda’r chwareli gyda llond llaw o ddisgyblion Ysgol Penmachno
a rhai aelodau o Ferched y Wawr Penmachno.

Noson anffurfiol – piciwch i fewn. 
y cartref a’r chwarel
enwau lleoedd 
dywediadau a llysenwau 
traddodiadau ac arferion 
cymdeithasu ac hamddena