Email

info@snowdoniaslatetrail.org

Cymraeg

Walkers Stories

Taith Gisda

Bangor – Llanberis

Rhan 1 a 2 o Llwybr Llechi wedi’i wneud! Dro bach hamddenol o Fangor i Fethesda a drosodd i Llanberis

Part 1 and 2 of the Welsh slate trail completed….just a stroll from Bangor to Llanberis

 

Llanberis – Nantlle

Llwybr llechi rhan 3 a 4
Da iawn ir holl staff a bobl ifanc!!

Slate trail stage 3 and 4
Well done to all staff and young people

Nantlle - Beddgelert

Llwybr llechi rhan 5 a 6 .Da iawn pawb!!

Part 5 and 6 done. Well done everyone!!

Beddgelert – Llan Ffestiniog

Golygfeydd godidog!! Da iawn bawb!!!

 

 

Llan Fffestiniog – Cwm Penmachno!

Ewch amdani! mond 84 milltir/ go for it only 84 miles!

Cwm Penmachno - Capel Curig

Dim ond un rhan i fynd – mae’r staff a phobl ifanc wedi bod yn cerdded am gwpl o fisoedd o amgylch y llwybr llechi sydd yn 84 milltir!!

Only one stage to go! The staff and young people have been walking over the last few months around the Slate Trail that is a total of 84 miles!!

Capel Curig - Bethesda

Rhan olaf or llwybr llechi wedi ei gwblhau!!!!

Da iawn i holl staff a bobl ifanc sydd wedi cymeryd rhan ar hyd y daith. Edrych ymlaen cael y medalau ??
Plis noddwch ni i barhau’r gwaith gyda pobl ifanc digartref a bregus yng Ngwynedd.
www.justgiving.com/fundraising/llgisda

Last part of the Snowdonia Slate Trail completed!!!!
Well done to all staff and young people who took part along the way. Looking forward to receiving the medals??
Please sponsor us to continue the work with young homeless and vulnerable people in Gwynedd.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop