e-bost

info@snowdoniaslatetrail.org

English

y llwybr
Pasbort

 

 

Casglwch wyth stamp yn eich pasbort, ac anfonwch ef, neu copi, a £ 3.50 (yn ogystal â rhodd tuag at waith cynnal a chadw os dymunwch) i “Llwybr Llechi Eryri”, 55 Swanston Gardens, Caeredin, EH10 7DE. 

 Cofiwch yrru eich manylion cyfeiriad.

Fel arall, e-bostiwch gopi o’ch pasbort wedi’i stampio i info@snowdoniaslatetrail.org a gofynnwch am fanylion trosglwyddiad banc.

Fydd yn braf pe byddech chi’n prynu rhywbeth yn y lleoliadau hyn, ond nid yw’n orfodol. Edrychwch pa bryd mae pob leoliad ar agor!

Byddwn yn anfon eich pasbort yn ôl i chi gyda`ch medal coffa i gofio Llwybr Llechi Eryri!

Dywedwch wrth bawb am hyn!

 Cliciwch ar y dolen isod i weld lleoliadau i gael stamp.

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hpPVoF9cWoJdQHWZy0Z4vss0-fUDD44&usp=drive_link

Mae gan yr holl leoliadau amseroedd agor amrywiol. Gwiriwch y rhain i osgoi cael eich siomi.


Caffi Coed y Brenin
,
2 Victoria Place, Bethesda, LL57 3AG.
01248 602550

Lodge Dinorwig (byncws),
Dinorwig, LL55 3EY.
01286 871632

Amgueddfa Llechi Cymru,
Llanberis, LL55 4TY.
02920 573700

Canolfan Cerdded a Darganfod,
Menter Fachwen, Caxton House, 52 High Street, Llanberis, LL55 3EU.
01286 870681

Crib Goch Outdoor,
58 High Street, Llanberis, LL55 4EU.
01286 870777

Canolfan Y Fron,
Y Fron, LL54 7BB.
01286 880882

Poblado Coffi,
Unit 1 Y Barics, Nantlle, LL54 6BD
01286 882555

Trigonos,
Plas Baladeulyn, Nantlle LL54 6BW
01286 882388

Ty Mawr Tearooms,
Rhyd Ddu, LL54 6TL.
01766 890837

Canolfan Croeso Beddgelert,
Canolfan Hebog, LL55 4YD.
01766 890615

Crib Goch Outdoor,
Beddgelert,  LL55 4YB.
01286 870777

Oriel Caffi Croesor, – ar gau ar hyn o bryd ond efallai y bydd yn ailagor fel “pop-up”.
LL48 6SS.
01766 771433

Lakeside Cafe,
Tanygrisiau, LL41 3TP.
01766 830950

 Caffi`r Pafiliwn
Y Sgwâr,Blaenau Ffestiniog,LL41 3UL
01766 549888

Caffi Y Gorlan 
6 High St, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES
07851 311472
(Agored Llun-Gwen 08.00 – 14.00: Sul 08.00  13.00)

 Antur Stiniog,
2 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES.
01766 832214

Y Pengwern,
Llan Ffestiniog, LL41 4PB.
01766 762200

Pen y Bryn Stores,
Llan Ffestiniog, LL41 4LU.
01766 762321

Londis,
Gethin Square, Penmachno LL24 0UF.
01690 760416

The Eagles,
Penmachno, LL24 0UG.
01690 760177

Conwy Falls Cafe,
LL24 0PN.
01690 710336

Canolfan Croeso Betws y Coed ,
Royal Oak Stables, LL24 0AH.
01690 710426

Pitch and Hike Camping,
Capel Curig, LL24 0EH.
07874 319448

Joe Brown Outdoors Shop,
Capel Curig, LL24 0EN
01690 720205

Caffi Tŷ Hyll,
Betws Rd, Capel Curig, LL24 0DS
01690 720533

Ciosg fwyd Canolfan Ogwen,
LL57 3LZ.
07766 255505

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop