e-bost

info@snowdoniaslatetrail.org

English

LLETY A LLUNIAETH

Nantlle i Ryd Ddu

Lluniaeth

Gweler Cwellyn Arms a Tŷ Mawr isod

 

Llety

Gwersyll Tal y Mignedd Isaf, Nantlle,LL54 6BT
Tel: 01286 880374
Gwersylla sylfaenol heb unrhyw gyfleusterau lluniaeth. Mae ganddi garafán sydd ar gael ar gyfer arosiadau hunanarlwyo. Unwaith eto, mae’r lleoliad hwn yn byrhau’r diwrnod ac yn ymestyn y nesaf, gan arwain at ddau ddiwrnod haws

Drws y Coed

Drws y Coed

The Little House Wales
Drws Y Coed, 
LL54 6BT
Email: ttrainor43@gmail.com
Website: @littlehousewales

Tŷ gwyliau newydd wedi’i ailwampio yng Nyffryn Nantlle . Yn barod i’w rentu yn gynnar yn 2018 a sylfaen bosibl o le y gallai grŵp gerdded y Llwybr.

Rhyd Ddu

Cwellyn Arms, Rhyd Ddu, LL54 6TL
Tel 01766 890321
E-bost: snowdoninn@aol.com
Wefan: cwellynarms.co.uk
Amrywiaeth o fathau o lety, gan gynnwys ystafelloedd en-suite, fflatiau hunanarlwyo, gyda byncws a gwersyll mewn lleoliad tua 15 munud o’r dafarn. Mae bwyd ar gael yn y dafarn.

Tŷ Mawr B&B and Tea Room LL54 6TL, 
Tel 01766 890837:
E-bost tymawrbandb@btinternet.com 
Wefan www.snowdonaccommodation.co.uk
Yng nghanol Rhyd Ddu efo tair ystafell ddwbl

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop