e-bost

info@snowdoniaslatetrail.org

English

LLETY A LLUNIAETH

Nantlle i Ryd Ddu

 Lluniaeth

Gweler Cwellyn Arms  isod

 

Llety

Gwersyll Tal y Mignedd Isaf, Nantlle,LL54 6BT
Tel: 01286 880374
Gwersylla sylfaenol heb unrhyw gyfleusterau lluniaeth. Mae ganddi garafán sydd ar gael ar gyfer arosiadau hunanarlwyo. Unwaith eto, mae’r lleoliad hwn yn byrhau’r diwrnod ac yn ymestyn y nesaf, gan arwain at ddau ddiwrnod haws

Drws y Coed

The Little House Wales
Drws Y Coed, 
LL54 6BT
Email: ttrainor43@gmail.com
Website: @littlehousewales
Tŷ gwyliau newydd wedi’i ailwampio yng Nyffryn Nantlle . Yn barod i’w rentu yn gynnar yn 2018 a sylfaen bosibl o le y gallai grŵp gerdded y Llwybr.

Rhyd Ddu

Cwellyn Arms, Rhyd Ddu, LL54 6TL
Tel 01766 890321
E-bost: snowdoninn@aol.com
Wefan: cwellynarms.co.uk
Amrywiaeth o fathau o lety, gan gynnwys ystafelloedd en-suite, fflatiau hunanarlwyo, gyda byncws a gwersyll mewn lleoliad tua 15 munud o’r dafarn. Mae bwyd ar gael yn y dafarn.

Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu, Rhyd Ddu, LL54 6TL
Tel: 01286 882688
Ebost: stay@canolfan-rhyd-ddu.cymru
Wefan: www.snowdonia-bunkhouse.wales
Byncws Antur Nantlle, cwmni cymunedol.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop