e-bost

info@snowdoniaslatetrail.org

English

LLETY A LLUNIAETH
Llety a Lluniaeth
Mae’r llwybr llwybr wedi’i orfodi i ryw raddau oherwydd argaeledd llety. Yma, rydym yn cynnwys gwybodaeth am gyfleusterau ar hyd y llwybr ond efallai y bydd dilynwyr y Llwybr yn gallu trafod trefniadau teithio gyda pherchnogion llety. Nid ydym wedi samplu’r cyfleusterau hyn felly ni chymerwch unrhyw gyfrifoldeb am safon eich arhosiad!

Rydym yn awgrymu eich bod yn edrych ar Trip Advisor a gwneud eich barn chi eich hun. Mae nifer o’r cyfleusterau wedi’u lleoli oddi ar y Llwybr ond bydd defnydd barnus o fap yr OS a llwybrau troed eraill yn mynd â chi yn ôl ar y trywydd iawn. Mae’r rhestr hon yn cynnwys cyfleoedd llety ar hyd y Llwybr, gan roi’r cyfle i chi deilwra’r daith gerdded i gyd-fynd â’r amser sydd ar gael.

Cofiwch fod y ffonau symudol yn anghyson yn Eryri, felly archebwch ymlaen llaw.

Bangor i Fethesda

Bethesda i Lanberis

Llanberis i Waunfawr

Waunfawr i Nantlle

Nantlle i Ryd Ddu

Rhyd Ddu i Feddgelert

Beddgelert i Groesor

Croesor i Danygrisiau

Tanygrisiau i Lan Ffestiniog

Llan Ffestiniog i Benmachno

Penmachno i Fetws y Coed

Betws y Coed i Gapel Curig

Capel Curig i Fethesda

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop