e-bost

info@snowdoniaslatetrail.org

English

y llwybr
Lleisiau r llechi

Dyma bytiau byr o straeon pobl sydd â llwch llechi yn eu gwythiennau o ganlyniad iddynt fyw a chael eu magu ym mro’r chwareli.

Mae’n dyled yn enfawr i’r canlynol am fod mor barod i rannu eu hatgofion – gobeithiwn y mwynhewch y straeon gymaint â wnaethon ni fwynhau rhoi’r casgliadau yma at ei gilydd.

Dafydd Wyn Evans – Deiniolen


Dafydd Wyn Williams – Talysarn


Maureen Rhys – gynt o Cwm y Glo


Pat Hamilton – Bethesda


Barry Roberts – Bethesda


Sian Turner – Myndd Llandygai (wedi’i leisio gan Gaenor Elis-Williams ac yn y Saesneg gwreiddiol)


Paul Rowlinson – Bethesda


Marion Thomas – Penmachno


Olwen – Penmachno


Iorwerth Roberts – gynt o Benmachno


Pat Thomas – Deiniolen


Cedric Williams – gynt o Rhosgadfan


Cerwyn Price – Y Fron


Elizabeth Foster a Mona Parry – Deiniolen

Prosiect pontio cenedlaethau oedd hwn ac rydym yn ddiolchgar i ddisgyblion a staff yr ysgolion canlynol am roi o’u hamser i helpu cynnal ‘Sesiynau rhannu Stwff a Straeon’ yn eu hysgolion a chanolfannau:

Ysgol Llanllechid,


Ysgol Waun Gynfi,


Ysgol Y Groeslon,


Ysgol Maenofferen,


Ysgol Penmachno,


Canolfan y Fron.

Many thanks also to Gaenor Elis-Williams, Raymond Griffiths and Aled Owen for voicing the English translations.
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop