e-bost

info@snowdoniaslatetrail.org

English

Walkers Stories
Llanberis Slate Museum on the Trail

Mai 2018 – May 2018

Dros yr wythnosau nesa mae nifer o’n staff am geisio cerdded Llwybr Llechi Eryri – llwybr 83 milltir sy’n mynd ar daith o amgylch ardaloedd y diwydiant llechi. Heddiw oedd y cymal cyntaf- a bu’r criw criw gerdded y 10k a mwy o Borth Penrhyn ym Mangor i Fethesda!

Over the next few weeks some of our staff will be walking the Snowdonia Slate Trail – an 83 mile trail around the slate industry areas of Snowdonia! Today was the first leg and the group walked the 10k from Penrhyn Port in Bangor to Bethesda!

Mai 3

Tua 6k o Lanberis i Waunfawr heddiw yn dilyn Llwybr Llechi Eryri. Golygfeydd arbennig o’r chwareli wrth ddringo allan o Lanberis a Castell Caernarfon wrth ddod lawr am Waunfawr!

A lovely 6k walk from Llanberis to Waunfawr today following the Snowdonia Slate Trail. Beautiful views of the quarries climbing out of Llanberis and views of Caernarfon Castle coming down into Waunfawr

Mai 4

Waunfawr-Nantlle Criw heddiw bendant wedi cael y tywydd gorau hyd yn hyn- yn gorffen wrth ymyl y cof-golofn arbennig yn Nantlle i Chwarelwyr yr ardal bu farw yn y Rhyfel Fawr! Bydd y cof- golofn yma yn rhan o’n arddangosfa Haf ni eleni- yr olaf yn ein cyfres ar y Rhyfel. Byd Cyntaf!

 

Waunfawr- Nantlle. Today’s walking crew definitely got the best of the sunshine! Amazing views all the way ending by the stunning Slate Memorial to the Quarrymen of the area who died in the First World War. This memorial will be a major feature of our Summer exhibition- the last in our series dedicated to the Great War.

May 11 at 7:09pm

Taith o Groesor i Tanygrisiau heddiw ar Llwybr Llechi Eryri Golygfeydd godidig, osgoi’r glaw ac i orffen y daith- cinio hyfryd yn y Caffi wrth y Llyn (caffi Mari) yn Nhanygrisiau a cael stampio’r passbort!

A walk from Croesor to Tanygrisiau today on the Snowdonia Slate Trail. Beautiful views, rain avoided and a lovely lunch at the Lakeside Cafe, where our passports were stamped!

May 16

Hanner marathon epic heddiw i’r criw Llwybr Llechi Eryri yn cerdded y 21k o Llan Ffestiniog i Penmachno! Darn hiraf y llwybr ond golygfeydd gwych fel arfer!

An epic half marathon 21k walk for our Snowdonia Slate Trail crew today walking from LlanFfestiniog to Penmachno! The Longest leg of the trail- but superb views once again!

May 18

O Benmachno i Betws-y-Coed heddiw a’r haul yn gwenu! Taith braf iawn ar Llwybr Llechi Eryri.

A beautiful walk on a beautiful day from Penmachno to Betws-y-Coed today on the Snowdonia Slate Trail.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop