This website uses cookies to help us to provide an enjoyable website experience. By continuing to use our website, you consent to the use of these cookies.

Bangor i Bethesda

Mae gan Fangor gymysgedd o fathau o lety, gan gynnwys llety sy'n eiddo i'r brifysgol, gwestai, ac Hostel Ieuenctid.

Germor Gwely a Brecwast, Maes Isalaw, Bangor LL57 1DL
Tel: 01248 364386
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.germor.co.uk

Gwesty Adelpha, Ffordd Garth, LL57 2RT
Tel: 01248 353030
Wefan: www.adelpha.co.uk

The Management Centre, Bangor Business School, College Road, LL57 2DG
Tel: 01248 365900
Wefan: www.bangor.ac.uk/management_centre
Llety y brifysgol

YHA Bangor, Tan-y-Bryn, Bangor LL57 1PZ
Tel: 01248 353516

Nid yw Bethesda yn brolio llawer o gyfleoedd llety

Drws Y Nant Gwely a Brecwast, 7 Penrhyn Terrace, Bethesda, LL57 3NB.
Tel: 01248 600307. Mob: 07767 294549
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gwely a Brecwast ar yr A5 brysur , tua`r gogledd o`r stryd fawr. 

Joys of Life, Coed-Y-Park, LL57 4YW, 
Tel: 01248 602122. Mob: 07966 962664
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.thejoysoflife.co.uk
Gwely a Brecwast neu lety hunanarlwyo sydd heb fod yn bell o'r llwybr ond tua milltir ymhellach na Bethesda.

Caban Cysgu, Ffordd Gerlan, Gerlan, Bethesda, LL57 3TL
Tel: 01248 605573  Mob: 07464 676753
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan: http://www.cabancysgu-gerlan.co.uk
Llety byncws gydag ystafell sychu, ac ati, tua hanner milltir o ganol y pentref

Tyddyn Du Bunkhouse, Gerlan, LL57 3UB
Tel: 01248 600670  Mob: 07789 550537
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan: http://www.bunkhouse-tyddyndu.co.uk
Hefyd yn Gerlan

Bethesda i Llanberis

Mynydd Llandegai

Gors yr Eira
Llwybyr Main, Mynydd Llandygai, LL57 4FF
Tel: 01248 601353 Mob: 07887 394511
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.gorsyreira.co.uk
Arhosiad deniadol os yw'n cyd-fynd â'ch amserlen estynedig

Dinorwig

Lodge Dinorwig, Dinorwig, LL55 3EY
Tel: 01286 87163
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.lodge-dinorwig.co.uk
Sefydliad a agorwyd yn ddiweddar yn yr hen ysgol chwarel, gan ddarparu cyfleusterau caffi a byncws. Yn ddelfrydol ar gyfer eich noson gyntaf, yn dibynnu ar eich taithlen lawn

Mae gan Llanberis  llawer o westai:

Llanberis Lodges, High Street, Llanberis, LL55 4EN 
Tel: 01286 871 617
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.llanberislodges.co.uk
Gwely a Brecwast canolog

Glyn Afon Guest House, 72 High Street, Llanberis,  LL55 4HA
Telephone: 01286 872528
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: llanberisbedandbreakfast.co.uk
Gwely a Brecwast canolog

Gallt-y-Glyn Byncws a Gwely a Brecwast, Llanberis, LL55 4EL, 
Tel: 01286 870370
E-bost:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: gallt-y-glyn.co.uk
Tua 1km o Lanberis. 

Pete's Eats Bunkhouse, 40 High Street, Llanberis .LL55 4EU
Tel: 01286 870 117
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.petes-eats.co.uk

Hostel Ieuenctid Llanberis, Llwyn Celyn, LL55 4SR
Tel: 0845 371 9645

Gwersyll Llwyn Celyn Bach, Llanberis. LL55 4SR
Tel: 01286 870923
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan:  www.campinginllanberis.com
Tua 1km o'r pentref

Neu edrychwch ar  http://www.llanberis.org/Where-to-Stay.html

Waunfawr i Nantlle

Waunfawr

Gwersyll Tyn-yr-Onnen, Waunfawr, LL55 4AX
Tel: 01286 650281
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tua 1km o'r llwyb

Gwersyll Snowdonia Parc, Waunfawr, LL55 4AQ, UK
Tel: 01286 650409
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.snowdonia-park.co.uk
Mae gwersyll wedi'i lleoli ochr yn ochr â'r dafarn a micro-bragdy sy'n darparu bwydlen bwyd cynhwysfawr

Y Fron

Mae yna prosiect cymunedol i droi'r ysgol bentref I byncws moethus. Mae Y Fron mewn sefyllfa berffaith i fyrhau'r diwrnod hwn a gwneud hyd resymol y diwrnod wedyn. Ewch i www.fron.org.uk

Nantlle

Trigonos Centre, Plas Bala Deulyn, Nantlle LL54 6BW
Tel: 01286 882388
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.trigonos.org
Gwely a Brecwast ger y llyn

Nantlle i Rhyd Ddu

Gwersyll Tal y Mignedd Isaf, Nantlle,LL54 6BT
Tel: 01286 880374
Gwersylla sylfaenol heb unrhyw gyfleusterau lluniaeth. Mae ganddi garafán sydd ar gael ar gyfer arosiadau hunanarlwyo. Unwaith eto, mae'r lleoliad hwn yn byrhau'r diwrnod ac yn ymestyn y nesaf, gan arwain at ddau ddiwrnod haws

Rhyd Ddu

Cwellyn Arms, Rhyd Ddu, LL54 6TL
Tel 01766 890321
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: cwellynarms.co.uk
Amrywiaeth o fathau o lety, gan gynnwys ystafelloedd en-suite, fflatiau hunanarlwyo, gyda byncws a gwersyll mewn lleoliad tua 15 munud o'r dafarn. Mae bwyd ar gael yn y dafarn.

Tŷ Mawr B&B and Tea Room LL54 6TL, 
Tel 01766 890837:
E-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan www.snowdonaccommodation.co.uk
Yng nghanol Rhyd Ddu efo tri ystafell dwbl

Rhyd Ddu i Feddgelert

Mae gan Beddgelert lawer o westai:

Plas Gwyn, Beddgelert, LL55 4UY. 
Tel: 01766 890 215
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.plas-gwyn.com
Yng nghanol y pentref. Ar adeg ysgrifennu, dywedodd y perchnogion y byddent yn hapus i godi cerddwyr o leoliadau cyfagos, megis Nantmor. Mae'n werth gwirio hyn os ydych chi am fyrhau'r diwrnod canlynol.

Gwesty Colwyn Beddgelert, LL55 4UY
Tel: 01766 890 276
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.beddgelertguesthouse.co.uk
Yng nghanol y pentref

Gwersyll Cae Du, Beddgelert, LL55 4NE
Tel: 01766  890345   
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.caeducampsite.co.uk
Tua 1km o ganol y pentref

Edrychwch ar  http://www.beddgelerttourism.com

Beddgelert i Croesor

Yn anffodus, nid oes gan Croesor lety aros byr ond gall ddarparu nifer o fythynnod gwyliau.

Sganiwch y we am fanylion.

Croesor i Tanygrisiau

Yn yr un modd, mae Tanygrisiau yn brin o lety, ond mae Blaenau Ffestiniog ond ychydigo filltiroedd ymhellach

Tanygrisiau i Llan Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog. Oni bai eich bod yn bwriadu treulio peth amser yn y dref yn archwilio ei atyniadau, fe'ch cynghorir i aros yn Llan Ffestiniog, fel arall bydd y diwrnod wedyn yn  hir.

Cellb bunkhouse and café/bar
Park Square, Snowdonia National Park, Blaenau Ffestiniog LL41 3AD
Wefan: Cellb.org

Bryn Elltyd eco Guest House, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog,LL41 3TW
Tel: 01766 831356  Mob: 07905 568127.
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.ecoguesthouse.co.uk

Gwesty Isallt, Isallt, Church Street, Blaenau Ffestiniog LL41 3HD 
Tel: 01766 832488
Wefan: http://www.isallt.com

Capel Pisgah, Maenofferen Street, Blaenau Ffestiniog LL41 3DH
Tel: 01766 831285 Mob: 07788 861273
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: http://www.bandbinsnowdonia.co.uk

Llan Ffestiniog

Pengwern Arms, Church Square, Llan Ffestiniog,LL41 4PB
Tel: 01766 762200
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tafarn gymunedol yng nghanol y pentref gyda 5 ystafell lety en-suite ar gael. Yn y dyfodol byddant yn cynnig llety cyfforddus yn ogystal ag adain hunan-ddarpar ar gyfer grwpiau.

Gwersyll Llechrwd, LL41 4HF,
Tel: 01766 590240
Wefan: www.llechrwd.co.uk
 2 filltir iffwrdd yn y dyffryn

Llan Ffestiniog i Benmachno

Penmachno

Tafarn yr Eagles, LL24 0UG
Tel: 01690 760177
E-bost : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.eaglespenmachno.co.uk
Llety byncws moethus - nid oes siop yn y pentref felly dewch â'ch bwyd eich hun. Mae'r dafarn yn darparu bwyd ar nos Wener a nos Sadwrn ond gwiriwch cyn i chi ddibynnu ar hyn.

Penmachno Hall, LL24 0PU
Tel: 01690 760410
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.penmachnohall.co.uk

Ty Blaidd, Penmachno, LL24 0AJ
Tel: 01690 760300
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.stay-snowdonia.co.uk

Betws y Coed i Capel Curig

Mae gan Capel Curig nifer o wersylloedd, byncws, a gwestai gwely a brecwast. Fodd bynnag, mae'r pentref yn hir ac yn llinol ar hyd yr A55 a bydd defnyddio map yr OS i nodi toriadau byr i'ch llety yn osgoi amser. Edrychwch ar   www.visitcapel.co.uk

Mae'r awgrymiadau yma wrth y llwybr.

Gwersyll a byncws Gwern Gof Isaf, Capel Curig, LL24 0EU tua 4km o Capel Curig ar y llwybr. 
Tel: 01690 720276
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.gwerngofisaf.co.uk

St Curig's Church Gwely a Brecwast a byncws, Capel Curig, LL24 0EL
Tel: 01690 720469
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.stcurigschurch.com

Bryn Tyrch Inn, Capel Curig, LL24 0EL
Tel: 01690 720223
E-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan:  www.bryntyrchinn.co.uk

Gwersyll a byncws Fferm Bryn Tyrch, Capel Curig,  LL24 0EL
Tel: 01690 720414

Plas Curig hostel, Capel Curig, LL24 0EL
Tel: 01690 720 225
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wefan: www.snowdoniahostel.co.uk

Capel Curig i Bethesda

R'ydych yn well gael y bws yn ol I Fangor

Llety arall

Tregarth Yn ddefnyddiol os hoffech ddychwelyd i'r car ym Mangor y bore wedyn

Llety Pant Teg B & B, Tregarth, LL57 4AU
Tel: 01248 602248
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Wefan: http://www.pantteg.co.uk

Ein Ariannwyr

 1. Cronfa Dreftadaeth y Loteri
 2. Magnox, 
 3. Cronfa CAE Parc Cenedlaethol Eryri, 
 4. The Foyle Foundation, 
 5. The Garfield Weston Foundation, 
 6. The Oakdale Trust, 
 7. Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, 
 8. HF Holidays, 
 9. Horizon, 
 10. First Hydro, 
 11. The Laspen Trust,
 12. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
 13. Cyngor Tref Bethesda, 
 14. Cyngor Tref Ffestiniog,
 15. Un rhoddwr preifat.

Ein Cefnogwyr

 1. Parc Genedlaethol Eryri
 2. Cyngor Gwynedd
 3. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 4. Cymdeithas Eryri
 5. Cerddwyr Cymru
 6. Cofio Cwmorthin
© 2017 Grŵp Gweithredu Cymunedol Cwm. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search