EU e-Privacy

Passport


Lawrlwythwch eich pasbort o'r wefan

adobe pdf icon s

neu mynnwch un o unrhyw leoliad sydd yn cyfranogi yn y Llwybr.

Lleoliadau yn cymeryd rhan:
Caffi Coed y Brenin, Bethesda 
Lodge, Dinorwig
Amgueddfa Lechi Llanberis 
Caffi Blas y Waun, Antur Waunfawr - edrychwch pryd yn agored
Canolfan Y Fron  (byncws) - edrychwch pryd yn agored
Oriel Caffi Croesor - edrychwch pryd yn agored

Caffi Mari, Tanygrisiau
Antur Stiniog, Blaenau Ffestiniog
Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog 
Y Pengwern, Llan Ffestiniog - edrychwch pryd yn agored
Eagles, Penmachno - edrychwch pryd yn agored
Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd
Moel Siabod Café, Capel Curig 
Tŷ Hyll 
Bwthyn Ogwen Cottage - swyddfa`r warden pan yn agored
Canolfan Ogwen - ciosg bwyd

Mae stampiau wedi eu osod yn y lleoliadau uchod. Prynwch rhywbeth yno, casglwch wyth stamp yn eich pasbort, ac anfonwch ef a £ 3.50 (yn ogystal â rhodd tuag at waith cynnal a chadw os dymunwch) i "Llwybr Llechi Eryri", 55 Swanston Gardens, Caeredin, EH10 7DE.

Byddwn yn anfon eich pasbort yn ôl i chi gydaô medal coffa i gofio Llwybr Llechi Eryri! Dywedwch wrth bawb am hyn!

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal