EU e-Privacy

Passport

Sylwch fod ein cynllun pasbort yn dod allan cyn bo hir!
Lawrlwythwch eich pasbort o'r wefan

adobe pdf icon s

neu piciwch un i fyny o leoliad cyfranogol ar hyd y llwybr.

Lleoliadau yn cymeryd rhan:
Caffi Coed y Brenin, Bethesda 
Lodge, Dinorwig
Amgueddfa Llechi Llanberis 
Caffi Blas y Waun, Antur Waunfawr - edrychwch pan yn agored
Canolfan Y Fron  (byncws) - dim eto ar agor
Oriel Caffi Croesor - edrychwch pan yn agored

Caffi Mari, Tanygrisiau
Antur Stiniog, Blaenau Ffestiniog
Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog 
Y Pengwern, Llan Ffestiniog - edrychwch pan yn agored
Eagles, Penmachno - edrychwch pan yn agored
Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd
Moel Siabod Café, Capel Curig 
Tŷ Hyll 
Bwthyn Ogwen Cottage - swyddfa`r warden pan yn agored
Canolfan Ogwen - ciosg bwyd

Byddwn yn gosod stampiau yn y lleoliadau. Prynwch rhywbeth yn y leoliadau, casglwch wyth stamp yn eich pasbort, ac anfonwch hi a £ 3.50 (yn ogystal â rhodd tuag at waith cynnal a chadw os dymunwch) i "Llwybr Llechi Eryri", 55 Swanston Gardens, Caeredin, EH10 7DE.

Fe'ch hanfonir medal coffa i gofio'r Llechi Eryri! Dywedwch wrth bawb am hyn!

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language