This website uses cookies to help us to provide an enjoyable website experience. By continuing to use our website, you consent to the use of these cookies.

Pasbort Llwybr Llechi Eryri

PassportSylwch fod ein cynllun pasbort yn dod allan cyn bo hir!
Lawrlwythwch eich pasbort o'r wefan

adobe pdf icon s

neu piciwch un i fyny o leoliad cyfranogol ar hyd y llwybr.

Lleoliadau yn cymeryd rhan:
Caffi Coed y Brenin, Bethesda - dim eto efo stamp
Lodge, Dinorwig
Amgueddfa Llechi Llanberis - dim eto efo stamp
Caffi Blas y Waun, Antur Waunfawr
Canolfan Y Fron  (byncws) - dim eto ar agor
Caffi Mari, Tanygrisiau, -dim eto efo stamp
Cellb, Blaenau Ffestiniog - dim eto efo stamp
Antur Stiniog, Blaenau Ffestiniog - dim eto efo stamp
Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog - dim eto efo stamp
Y Pengwern, Llan Ffestiniog - dim eto efo stamp
Eagles, Penmachno
Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd
Siabod Café, Capel Curig - dim eto efo stamp
Tŷ Hyll - dim eto efo stamp
Ogwen Cottage - dim eto efo stamp
Caffi Mari, Tanygrisiau - dim eto efo stamp

Byddwn yn gosod stampiau yn y lleoliadau. Prynwch rhywbeth yn y leoliadau, casglwch wyth stamp yn eich pasbort, ac anfonwch hi a £ 3.50 (yn ogystal â rhodd tuag at waith cynnal a chadw os dymunwch) i "Llwybr Llechi Eryri", 55 Swanston Gardens, Caeredin, EH10 7DE.

Fe'ch hanfonir medal coffa i gofio'r Llechi Eryri! Dywedwch wrth bawb am hyn!

© 2017-18 Grŵp Gweithredu Cymunedol Cwm. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search