This website uses cookies to help us to provide an enjoyable website experience. By continuing to use our website, you consent to the use of these cookies.

Llwybr Llechi Eryri

Mae'r llwybr 85 milltir hwn yn mynd â chi ar daith yn ôl i amser
pan oedd Eryri yn ganolbwynt i'r diwydiant llechi

Cerddwch y llwybr cyfan
mewn saith diwrnod neu mewn adrannau.
Talyllyn railway

Mae'r llwybr yma'n rhoi pleser i'r rheini sy'n frwdfrydig dros drenau bach.....

gan ei fod yn ymweld â Reilffordd Chwarel y Penrhyn gynt, Rheilffordd Llyn Llanberis, Rheilffordd y Wyddfa, Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Ffestiniog.

Beth yw’r llwybr?

Llwybr cylch 85 milltir sy’n galluogi cerddwyr i ddarganfod treftadaeth diwydiannol pentrefi chwarelyddol Eryri ydy hwn.

Mae’r llwybr yn cychwyn yn Aber Ogwen ger Bangor ac yn gorffen ym Methesda a bydd yn mae’n denu cerddwyr i bentrefi Llanllechid, Bethesda, Llanberis, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Beddgelert, Croesor, Ffestiniog a Phenmachno. Mae’n mynd heibio nifer o fentrau cymdeithasol a chyfleusterau cymunedol a mae’n darparu cyfleoedd i bobl gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth llechi yr ardal.

Ein Ariannwyr

 1. Cronfa Dreftadaeth y Loteri
 2. Magnox, 
 3. Cronfa CAE Parc Cenedlaethol Eryri, 
 4. The Foyle Foundation, 
 5. The Garfield Weston Foundation, 
 6. The Oakdale Trust, 
 7. Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, 
 8. HF Holidays, 
 9. Horizon, 
 10. First Hydro, 
 11. The Laspen Trust,
 12. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
 13. Cyngor Tref Bethesda, 
 14. Cyngor Tref Ffestiniog,
 15. Un rhoddwr preifat.

Ein Cefnogwyr

 1. Parc Genedlaethol Eryri
 2. Cyngor Gwynedd
 3. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 4. Cymdeithas Eryri
 5. Cerddwyr Cymru
 6. Cofio Cwmorthin
© 2017 Grŵp Gweithredu Cymunedol Cwm. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search