EU e-Privacy

Llwybr ar gau er Rhyd Ddu

Natural Resources Wales will be clearing fallen trees from tracks and paths within the woodland above Rhyd Ddu from 10th to 14th December. Their formal notice is copied below. This affects the Snowdonia Slate Trail and access to Mynydd Mawr

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn symud coed sydd wedi disgyn ar draws traciau a llwybrau yn y coed ger Rhyd Ddu rhwng 10fed a 14fed Rhagfyr. Mae eu cyhoeddiad isod. Mae hwn yn effeithio Llwybr Llechi Eryri a mynediad i Mynydd Mawr

No automatic alt text available.

The right of access is excluded from the area/s coloured yellow on the map below during the following period

01/12/2018 00:01
to
22/12/2019 23:59

for the purposes of harvesting timber and avoiding danger to the public

The use of Public Rights of Way is unaffected by this exclusion

Ni chanieteir fynediad I’r ardal wedi eu lliwio yn felyn ar y map isod, yn ystod y cyfnod canlynol.

01/12/2018 00:01
i
22/12/2018 23:59

am bwrpas tynnu coed ac osgoi peryg i’r cyhoedd

Nid yw'r gwaharddiad hwn yn effeithio ar y defynydd o Hawliau Tramwy Cyheoddus

Newyddion • News

13 December 2018
13 December 2018
05 December 2018

Ariannwyr • Funders

 1. Heritage Lottery Fund
 2. Magnox, 
 3. Snowdonia National Park CAE Fund, 
 4. The Foyle Foundation, 
 5. The Garfield Weston Foundation, 
 6. The Oakdale Trust, 
 7. Community Fund in Wales, 
 8. HF Holidays, 
 9. Horizon, 
 10. First Hydro, 
 11. The Laspen Trust,
 12. Conwy County Borough Council,
 13. Bethesda Town Council, 
 14. Ffestiniog Town Council
 15. One private donor

Cefnogwyr • Supporters

 1. Snowdonia National Park
 2. Gwynedd Council
 3. Conwy County Borough Council
 4. The Snowdonia Society
 5. Ramblers Cymru
 6. Cofio Cwmorthin
© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail • All Rights Reserved. Cynlluniwyd gan • Designed by Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal