This website uses cookies to help us to provide an enjoyable website experience. By continuing to use our website, you consent to the use of these cookies.

Llwybr Llechi Eryri

Mae'r llwybr 83 milltir hwn yn mynd â chi ar daith yn ôl i amser
pan oedd Eryri yn ganolbwynt i'r diwydiant llechi

Cerddwch y llwybr cyfan
mewn saith diwrnod neu mewn adrannau.
Y taith

Mae'r llwybr yma'n rhoi pleser i'r rheini sy'n frwdfrydig dros drenau bach.....

gan ei fod yn ymweld â Reilffordd Chwarel y Penrhyn gynt, Rheilffordd Llyn Llanberis, Rheilffordd y Wyddfa, Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Ffestiniog.

Beth yw’r llwybr?

Llwybr cylch 83 milltir sy’n galluogi cerddwyr i ddarganfod treftadaeth diwydiannol pentrefi chwarelyddol Eryri ydy hwn.

Mae’r llwybr yn cychwyn yn Aber Ogwen ger Bangor ac yn gorffen ym Methesda a bydd yn mae’n denu cerddwyr i bentrefi Llanllechid, Bethesda, Llanberis, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Beddgelert, Croesor, Ffestiniog a Phenmachno. Mae’n mynd heibio nifer o fentrau cymdeithasol a chyfleusterau cymunedol a mae’n darparu cyfleoedd i bobl gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth llechi yr ardal.

© 2017-18 Grŵp Gweithredu Cymunedol Cwm. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

sst book

£12.99 Pris DU

Archebwch eich copïau trwy e-bostio:
info@snowdoniaslatetrail.org

Am bob llyfr a werthir drwy'r wefan, bydd tua £ 5 yn mynd tuag at gynnal a chadw'r Llwybr.