This website uses cookies to help us to provide an enjoyable website experience. By continuing to use our website, you consent to the use of these cookies.

Llwybr Llechi Eryri

Mae'r llwybr 85 milltir hwn yn mynd â chi ar daith yn ôl i amser
pan oedd Eryri yn ganolbwynt i'r diwydiant llechi

Cerddwch y llwybr cyfan
mewn saith diwrnod neu mewn adrannau.
Talyllyn railway

Mae'r llwybr hwn hefyd yn llonder i ganlynwyr rheilffyrdd cul ...

wrth iddo ymweld â Rheilffordd Chwarel y Penrhyn, Rheilffordd Llyn Llanberis, Rheilffordd yr Wyddfa, Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Ffestiniog.

Beth yw’r llwybr?

Llwybr cylch 85 milltir sy’n galluogi cerddwyr i ddarganfod treftadaeth diwydiannol pentrefi chwarelyddol Eryri ydy hwn.

Mae’r llwybr yn cychwyn yn Aber Ogwen ger Bangor ac yn gorffen ym Methesda a bydd yn mae’n denu cerddwyr i bentrefi Llanllechid, Bethesda, Llanberis, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Beddgelert, Croesor, Ffestiniog a Phenmachno. Mae’n mynd heibio nifer o fentrau cymdeithasol a chyfleusterau cymunedol a mae’n darparu cyfleoedd i bobl gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth llechi yr ardal.

Ein Arianwyr

 1. Heritage Lottery Fund
 2. Magnox, 
 3. Snowdonia National Park CAE Fund, 
 4. The Foyle Foundation, 
 5. The Garfield Weston Foundation, 
 6. The Oakdale Trust, 
 7. Community Fund in Wales, 
 8. HF Holidays, 
 9. Horizon, 
 10. First Hydro, 
 11. The Laspen Trust,
 12. Conwy County Borough Council,
 13. Bethesda Town Council, 
 14. Ffestiniog Town Council
 15. One private donor

Ein Cefnogwyr

 1. Snowdonia National Park
 2. Gwynedd Council
 3. Conwy County Borough Council
 4. The Snowdonia Society
 5. Ramblers Cymru
 6. Cofio Cymorthin
© 2017 Grŵp Gweithredu Cymunedol Cwm. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search